k.ú.: 640816 - Neplachovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 553158 - Neplachovice NUTS5 CZ0805553158
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 4479214
zahrada 388 258004
travní p. 98 173058
lesní poz 83 79814
vodní pl. nádrž umělá 3 10740
vodní pl. tok přirozený 80 50869
vodní pl. zamokřená pl. 24 21948
zast. pl. zbořeniště 1 168
zast. pl. 423 140290
ostat.pl. jiná plocha 153 134075
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 76
ostat.pl. manipulační pl. 15 20484
ostat.pl. neplodná půda 29 13807
ostat.pl. ostat.komunikace 130 165250
ostat.pl. pohřeb. 4 5186
ostat.pl. silnice 21 99077
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 41589
ostat.pl. zeleň 21 40518
Celkem KN 1966 5734167
Par. DKM 1966 5734167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 265
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 413
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 488
spoluvlastník 618

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.10.2015 1:1000 13.10.2015 *)
DKM 1:1000 05.11.2008
ZMVM 1:2000 01.01.1994 05.11.2008
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 29.09.2020 16:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička