k.ú.: 640794 - Kamenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507113 - Holasovice NUTS5 CZ0805507113
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 231 2615404
zahrada 72 67051
travní p. 60 121988
lesní poz ostat.komunikace 2 929
lesní poz 66 193042
vodní pl. nádrž umělá 1 5297
vodní pl. tok přirozený 21 15231
zast. pl. společný dvůr 2 535
zast. pl. 72 47411
ostat.pl. jiná plocha 75 32594
ostat.pl. manipulační pl. 1 873
ostat.pl. neplodná půda 68 48977
ostat.pl. ostat.komunikace 41 71914
ostat.pl. silnice 9 55075
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1162
ostat.pl. zeleň 1 76
Celkem KN 723 3277559
Par. DKM 723 3277559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 43
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 71
LV 127
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.05.2013 1:1000 30.05.2013 *)
DKM 1:1000 22.08.2006
ZMVM 1:2000 01.01.1994 22.08.2006
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 26.09.2020 01:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička