k.ú.: 640727 - Hojsova Stráž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 318499
zahrada 31 17029
travní p. 459 4140282
lesní poz ostat.komunikace 1 1680
lesní poz 198 25511479
vodní pl. nádrž přírodní 1 189328
vodní pl. nádrž umělá 5 6867
vodní pl. tok přirozený 9 31425
vodní pl. zamokřená pl. 7 36387
zast. pl. společný dvůr 19 3442
zast. pl. zbořeniště 53 19877
zast. pl. 301 84555
ostat.pl. dráha 36 248717
ostat.pl. jiná plocha 187 381016
ostat.pl. manipulační pl. 27 32914
ostat.pl. neplodná půda 233 368866
ostat.pl. ostat.komunikace 255 289475
ostat.pl. pohřeb. 6 1475
ostat.pl. silnice 16 179182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 57 84336
ostat.pl. zeleň 6 3013
Celkem KN 1940 31949844
EN 17 526892
PK 71 2167467
GP 88 1436851
Celkem ZE 176 4131210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 97
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 286
byt.z. byt 81
byt.z. garáž 16
obč.z. byt 16
obč.z. garáž 12
Celkem JED 125
LV 424
spoluvlastník 716

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 16.07.2019 00:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.