k.ú.: 640727 - Hojsova Stráž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557528 - Železná Ruda NUTS5 CZ0322557528
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 318091
zahrada 31 16996
travní p. 399 4139178
lesní poz ostat.komunikace 1 1680
lesní poz 197 25511471
vodní pl. nádrž přírodní 1 189328
vodní pl. nádrž umělá 5 6867
vodní pl. tok přirozený 9 31425
vodní pl. zamokřená pl. 7 36387
zast. pl. společný dvůr 19 3412
zast. pl. zbořeniště 52 18912
zast. pl. 314 87162
ostat.pl. dráha 37 248717
ostat.pl. jiná plocha 293 381928
ostat.pl. manipulační pl. 27 32914
ostat.pl. neplodná půda 229 368741
ostat.pl. ostat.komunikace 252 289195
ostat.pl. pohřeb. 6 1475
ostat.pl. silnice 16 179182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 57 83978
ostat.pl. zeleň 6 3013
Celkem KN 1991 31950052
EN 17 526892
PK 71 2167467
GP 88 1436851
Celkem ZE 176 4131210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 99
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 300
byt.z. byt 81
byt.z. garáž 16
obč.z. byt 102
obč.z. garáž 12
Celkem JED 211
LV 619
spoluvlastník 1045

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 09.08.2022 00:54

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.