k.ú.: 640654 - Hoješín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 421 1443624
zahrada 211 120229
ovoc. sad 1 8739
travní p. 346 310480
lesní poz les s budovou 21 1098
lesní poz 52 502254
vodní pl. nádrž umělá 39 459982
vodní pl. tok přirozený 2 1487
zast. pl. 466 68821
ostat.pl. jiná plocha 109 29054
ostat.pl. manipulační pl. 17 10454
ostat.pl. neplodná půda 18 53689
ostat.pl. ostat.komunikace 222 96702
ostat.pl. pohřeb. 1 992
ostat.pl. silnice 73 40945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 80 40964
ostat.pl. zeleň 16 9592
Celkem KN 2095 3199106
Par. KMD 2095 3199106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 328
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 481
LV 570
spoluvlastník 882

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 30.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.08.2019 07:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.