k.ú.: 640611 - Hodov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590622 - Hodov NUTS5 CZ0634590622
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2727 6049701
zahrada 129 59971
ovoc. sad 1 3964
travní p. 450 641485
lesní poz 714 2885190
vodní pl. nádrž umělá 4 7718
vodní pl. rybník 21 28482
vodní pl. tok přirozený 2 565
vodní pl. tok umělý 55 6638
zast. pl. společný dvůr 1 101
zast. pl. zbořeniště 9 1388
zast. pl. 200 98552
ostat.pl. dráha 12 71596
ostat.pl. jiná plocha 527 200073
ostat.pl. manipulační pl. 5 2440
ostat.pl. neplodná půda 125 38158
ostat.pl. ostat.komunikace 187 89048
ostat.pl. silnice 84 30103
ostat.pl. zeleň 1 101
Celkem KN 5254 10215274
Par. KMD 5254 10215274
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 1
Celkem BUD 177
LV 260
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.09.2020 14:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička