k.ú.: 640336 - Želivec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534633 - Zruč nad Sázavou NUTS5 CZ0205534633
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 931217
zahrada 69 58023
ovoc. sad 3 11363
travní p. 305 1307185
lesní poz 50 875439
vodní pl. rybník 1 1364
vodní pl. tok přirozený 23 12538
vodní pl. zamokřená pl. 3 6802
zast. pl. zbořeniště 2 764
zast. pl. 69 37013
ostat.pl. dráha 5 50815
ostat.pl. jiná plocha 23 20463
ostat.pl. manipulační pl. 12 13850
ostat.pl. neplodná půda 122 102390
ostat.pl. ostat.komunikace 43 50912
ostat.pl. silnice 24 34770
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1258
Celkem KN 928 3516166
Par. KMD 928 3516166
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
Celkem BUD 69
LV 132
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.08.2019 20:44

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.