k.ú.: 640336 - Želivec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534633 - Zruč nad Sázavou NUTS5 CZ0205534633
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 931266
zahrada 73 58091
ovoc. sad 3 11363
travní p. 305 1307185
lesní poz 49 873260
vodní pl. rybník 1 1364
vodní pl. tok přirozený 23 12538
vodní pl. zamokřená pl. 3 6802
zast. pl. zbořeniště 3 837
zast. pl. 68 36823
ostat.pl. dráha 5 50815
ostat.pl. jiná plocha 23 20463
ostat.pl. manipulační pl. 12 13850
ostat.pl. neplodná půda 122 102390
ostat.pl. ostat.komunikace 43 53087
ostat.pl. silnice 24 34770
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1258
Celkem KN 932 3516162
Par. DKM 2 4427
Par. KMD 930 3511735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
Celkem BUD 68
LV 137
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.09.2020 04:12

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.