k.ú.: 640310 - Lipina u Zruče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 609390
zahrada 49 45302
travní p. 36 271594
lesní poz 37 1230268
vodní pl. tok přirozený 7 2240
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 2 91
zast. pl. 50 21029
ostat.pl. jiná plocha 6 2967
ostat.pl. manipulační pl. 2 5129
ostat.pl. neplodná půda 23 37127
ostat.pl. ostat.komunikace 37 21762
ostat.pl. silnice 3 19868
ostat.pl. zeleň 1 110
Celkem KN 286 2266887
PK 140 704919
Celkem ZE 140 704919
Par. KMD 111 63769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 49
LV 80
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2017
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 04:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.