k.ú.: 640301 - Krasoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1333465
zahrada 40 27144
ovoc. sad 7 25312
travní p. 63 181785
lesní poz 25 1339013
vodní pl. rybník 6 16255
vodní pl. tok umělý 3 9856
zast. pl. zbořeniště 2 525
zast. pl. 44 18729
ostat.pl. jiná plocha 26 16234
ostat.pl. manipulační pl. 3 9024
ostat.pl. neplodná půda 32 42153
ostat.pl. ostat.komunikace 39 44434
ostat.pl. silnice 3 21130
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 37536
ostat.pl. zeleň 1 594
Celkem KN 437 3123189
Par. KMD 437 3123189
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 44
LV 74
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 19.07.2019 21:05

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.