k.ú.: 640298 - Hodkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1317638
zahrada 76 39606
ovoc. sad 16 171864
travní p. 310 1287854
lesní poz les s budovou 2 27536
lesní poz 145 3400564
vodní pl. nádrž umělá 2 444
vodní pl. rybník 1 86512
vodní pl. tok přirozený 35 22811
vodní pl. tok umělý 25 9005
vodní pl. zamokřená pl. 7 4672
zast. pl. společný dvůr 7 1205
zast. pl. zbořeniště 2 334
zast. pl. 180 51237
ostat.pl. dráha 23 49425
ostat.pl. jiná plocha 92 67284
ostat.pl. manipulační pl. 5 63326
ostat.pl. neplodná půda 158 112816
ostat.pl. ostat.komunikace 116 94259
ostat.pl. pohřeb. 1 467
ostat.pl. silnice 17 79627
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 11660
ostat.pl. zeleň 4 26217
Celkem KN 1392 6926363
Par. KMD 1392 6926363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 11
č.e. rod.rekr 100
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 180
LV 239
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.07.2019 18:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.