k.ú.: 640280 - Hodíškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595624 - Hodíškov NUTS5 CZ0635595624
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 2629401
zahrada 124 52006
travní p. 161 401537
lesní poz 101 1677399
vodní pl. nádrž umělá 1 1827
vodní pl. rybník 13 167470
vodní pl. tok umělý 56 20507
zast. pl. společný dvůr 15 1010
zast. pl. zbořeniště 2 580
zast. pl. 120 44722
ostat.pl. jiná plocha 35 19329
ostat.pl. manipulační pl. 18 22290
ostat.pl. neplodná půda 16 13173
ostat.pl. ostat.komunikace 73 36868
ostat.pl. silnice 39 48826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2140
ostat.pl. zeleň 1 404
Celkem KN 1044 5139489
Par. KMD 1044 5139489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 106
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 125
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 25.09.2020 05:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička