k.ú.: 640280 - Hodíškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595624 - Hodíškov NUTS5 CZ0635595624
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 2629629
zahrada 123 51978
travní p. 161 401537
lesní poz 101 1677399
vodní pl. nádrž umělá 1 1827
vodní pl. rybník 14 167498
vodní pl. tok umělý 56 20507
zast. pl. společný dvůr 15 1010
zast. pl. zbořeniště 2 580
zast. pl. 111 43846
ostat.pl. jiná plocha 30 19381
ostat.pl. manipulační pl. 18 22893
ostat.pl. neplodná půda 16 13173
ostat.pl. ostat.komunikace 66 36558
ostat.pl. silnice 39 49129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2140
ostat.pl. zeleň 1 404
Celkem KN 1024 5139489
Par. KMD 1024 5139489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 102
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 129
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 15:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.