k.ú.: 640271 - Hodice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587141 - Hodice NUTS5 CZ0632587141
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 890 5475046
zahrada 340 147002
travní p. 595 1531157
lesní poz les s budovou 1 39
lesní poz 420 4171816
vodní pl. nádrž umělá 3 2039
vodní pl. rybník 23 405471
vodní pl. tok přirozený 54 21699
vodní pl. tok umělý 1 269
zast. pl. zbořeniště 6 1797
zast. pl. 372 145304
ostat.pl. dráha 7 59813
ostat.pl. jiná plocha 222 132256
ostat.pl. manipulační pl. 45 103363
ostat.pl. neplodná půda 96 82805
ostat.pl. ostat.komunikace 130 147295
ostat.pl. silnice 24 90207
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 23532
ostat.pl. zeleň 2 3273
Celkem KN 3242 12544183
Par. KMD 3242 12544183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 84
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 344
byt.z. byt 35
Celkem JED 35
LV 445
spoluvlastník 703

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.09.2020 15:40

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička