k.ú.: 640204 - Hobšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 513075 - Hobšovice NUTS5 CZ0203513075
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 4088770
zahrada 65 49110
ovoc. sad 6 103822
travní p. 8 24239
lesní poz les(ne hospodář) 1 4515
lesní poz 16 47798
vodní pl. rybník 1 101922
vodní pl. tok přirozený 13 44294
vodní pl. zamokřená pl. 9 39259
zast. pl. zbořeniště 4 1474
zast. pl. 111 68035
ostat.pl. jiná plocha 45 24386
ostat.pl. manipulační pl. 29 43847
ostat.pl. neplodná půda 60 56011
ostat.pl. ostat.komunikace 48 91401
ostat.pl. pohřeb. 1 1827
ostat.pl. silnice 14 73209
ostat.pl. zeleň 4 4152
Celkem KN 677 4868071
PK 28 42088
Celkem ZE 28 42088
Par. DKM 342 4590732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 17
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 107
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 172
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.04.2013
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 06.06.2020 03:02

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.