k.ú.: 640191 - Hnojník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598160 - Hnojník NUTS5 CZ0802598160
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 2843
orná půda 391 2968376
zahrada 517 603390
ovoc. sad 5 46745
travní p. 213 808132
lesní poz 129 954215
vodní pl. nádrž umělá 7 11286
vodní pl. tok přirozený 46 157613
vodní pl. tok umělý 11 11307
vodní pl. zamokřená pl. 12 12274
zast. pl. společný dvůr 3 139
zast. pl. zbořeniště 1 62
zast. pl. 705 198645
ostat.pl. dráha 13 53408
ostat.pl. jiná plocha 91 64745
ostat.pl. manipulační pl. 57 170711
ostat.pl. neplodná půda 78 82114
ostat.pl. ostat.komunikace 158 146047
ostat.pl. pohřeb. 2 5290
ostat.pl. silnice 8 74406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16551
ostat.pl. zeleň 12 29656
Celkem KN 2462 6417955
Par. DKM 2462 6417955
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 409
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 69
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 49
bez čp/če zem.used 17
Celkem BUD 700
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 54
LV 714
spoluvlastník 960

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.02.2001 zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP -26.5.2009
ZMVM 1:2000 28.12.1992 27.02.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.1992 reprodukce otisku mapy z r. 1872


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 06.06.2020 07:22

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.