k.ú.: 640191 - Hnojník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598160 - Hnojník NUTS5 CZ0802598160
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 431 3009728
zahrada 495 569206
ovoc. sad 5 46745
travní p. 222 810509
lesní poz 129 946812
vodní pl. nádrž umělá 7 11286
vodní pl. tok přirozený 46 157613
vodní pl. tok umělý 11 11307
vodní pl. zamokřená pl. 12 12274
zast. pl. společný dvůr 8 555
zast. pl. zbořeniště 2 273
zast. pl. 694 197580
ostat.pl. dráha 13 53408
ostat.pl. jiná plocha 90 61078
ostat.pl. manipulační pl. 60 170486
ostat.pl. neplodná půda 82 86587
ostat.pl. ostat.komunikace 155 146540
ostat.pl. pohřeb. 2 5290
ostat.pl. silnice 8 74406
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16617
ostat.pl. zeleň 12 29656
Celkem KN 2487 6417956
Par. DKM 2487 6417956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 406
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 64
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 49
bez čp/če zem.used 17
Celkem BUD 688
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 54
LV 708
spoluvlastník 958

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.02.2001 Zpřesnění souřadnic bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP -26.5.2009.
ZMVM 1:2000 28.12.1992 27.02.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.1992 reprodukce otisku mapy z r. 1872


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 16.07.2019 12:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.