k.ú.: 640093 - Hněvkovice u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568694 - Hněvkovice NUTS5 CZ0631568694
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 1481969
zahrada 185 128035
travní p. 98 187003
lesní poz les(ne hospodář) 6 24188
lesní poz 66 1088143
vodní pl. nádrž umělá 4 2846
vodní pl. zamokřená pl. 1 1684
zast. pl. zbořeniště 7 800
zast. pl. 230 80663
ostat.pl. jiná plocha 43 23947
ostat.pl. manipulační pl. 16 37744
ostat.pl. neplodná půda 23 22817
ostat.pl. ostat.komunikace 69 76249
ostat.pl. pohřeb. 2 2275
ostat.pl. silnice 6 41486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10456
Celkem KN 1116 3210305
Par. KMD 1116 3210305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 221
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 257
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2017
S-SK GS 1:2880 1838 08.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.07.2019 21:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.