k.ú.: 640077 - Budeč nad Želivkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568694 - Hněvkovice NUTS5 CZ0631568694
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 613487
zahrada 17 10411
travní p. 54 99155
lesní poz les(ne hospodář) 18 197363
lesní poz 76 1695918
vodní pl. tok přirozený 1 525914
zast. pl. 30 9562
ostat.pl. jiná plocha 8 2991
ostat.pl. manipulační pl. 1 4082
ostat.pl. neplodná půda 15 12809
ostat.pl. ostat.komunikace 33 46234
ostat.pl. silnice 25 14575
Celkem KN 430 3232501
Par. KMD 430 3232501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
Celkem BUD 28
LV 47
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.01.2017
S-SK GS 1:2880 1838 09.01.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.07.2019 05:51

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.