k.ú.: 640069 - Hněvkovice u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547999 - Humpolec NUTS5 CZ0633547999
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 3026670
zahrada 159 79112
travní p. 422 802448
lesní poz 149 2108900
vodní pl. nádrž umělá 14 12352
vodní pl. rybník 10 23770
vodní pl. tok přirozený 3 2224
vodní pl. tok umělý 53 9133
vodní pl. zamokřená pl. 2 346
zast. pl. společný dvůr 22 5448
zast. pl. zbořeniště 10 4762
zast. pl. 233 70234
ostat.pl. dálnice 2 72500
ostat.pl. jiná plocha 97 69254
ostat.pl. manipulační pl. 41 41488
ostat.pl. neplodná půda 23 10375
ostat.pl. ostat.komunikace 130 91670
ostat.pl. silnice 60 70914
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13196
Celkem KN 1882 6514796
Par. KMD 1882 6514796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 226
LV 305
spoluvlastník 421

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.09.2010
S-SK GS 1:2880 1838 06.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 29.09.2020 16:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička