k.ú.: 640034 - Hněvětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 678256
zahrada 144 103820
ovoc. sad 9 34211
travní p. 740 2226515
lesní poz les s budovou 5 172
lesní poz 199 948271
vodní pl. nádrž umělá 1 1640
vodní pl. tok přirozený 6 52485
vodní pl. tok umělý 9 1954
vodní pl. zamokřená pl. 9 11137
zast. pl. společný dvůr 7 179
zast. pl. 148 47044
ostat.pl. dobývací prost. 13 33212
ostat.pl. jiná plocha 59 41872
ostat.pl. manipulační pl. 9 7772
ostat.pl. neplodná půda 46 24052
ostat.pl. ostat.komunikace 135 76357
ostat.pl. silnice 7 60983
Celkem KN 1705 4349932
Par. KMD 1705 4349932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 150
LV 226
spoluvlastník 314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 06.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 04:03

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.