k.ú.: 640026 - Hněvčeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570010 - Hněvčeves NUTS5 CZ0521570010
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 424 2023304
zahrada 114 67784
ovoc. sad 10 45049
travní p. 66 162800
lesní poz 1 4804
vodní pl. tok přirozený 17 26010
vodní pl. tok umělý 5 9855
zast. pl. společný dvůr 1 693
zast. pl. zbořeniště 2 170
zast. pl. 112 63219
ostat.pl. dráha 16 37838
ostat.pl. jiná plocha 31 38916
ostat.pl. manipulační pl. 8 32877
ostat.pl. neplodná půda 46 24535
ostat.pl. ostat.komunikace 64 55076
ostat.pl. pohřeb. 2 4169
ostat.pl. silnice 23 54679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4834
ostat.pl. zeleň 12 19922
Celkem KN 957 2676534
Par. KMD 957 2676534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 100
LV 168
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1841 27.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.08.2019 05:56

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.