k.ú.: 640018 - Hnátnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580261 - Hnátnice NUTS5 CZ0534580261
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 2049997
zahrada 652 500325
travní p. 847 4157083
lesní poz ostat.komunikace 1 1286
lesní poz 507 3703666
vodní pl. nádrž přírodní 2 1036
vodní pl. nádrž umělá 1 82
vodní pl. rybník 8 15272
vodní pl. tok přirozený 20 39329
vodní pl. tok umělý 4 12106
zast. pl. společný dvůr 2 195
zast. pl. zbořeniště 46 6759
zast. pl. 522 134366
ostat.pl. jiná plocha 175 73289
ostat.pl. manipulační pl. 13 15500
ostat.pl. neplodná půda 76 78836
ostat.pl. ostat.komunikace 375 336291
ostat.pl. pohřeb. 4 2707
ostat.pl. silnice 12 54149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 85039
ostat.pl. zeleň 30 48246
Celkem KN 3477 11315559
Par. DKM 1734 10548453
Par. KMD 1741 766350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 209
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 499
byt.z. byt 22
obč.z. byt 5
Celkem JED 27
LV 624
spoluvlastník 894

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2016
DKM-KPÚ 21.07.2014 1:1000 22.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1840 23.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 17:39

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.