k.ú.: 640018 - Hnátnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580261 - Hnátnice NUTS5 CZ0534580261
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 2049997
zahrada 652 500000
travní p. 846 4158020
lesní poz ostat.komunikace 1 1286
lesní poz 508 3703763
vodní pl. nádrž přírodní 2 1036
vodní pl. nádrž umělá 1 82
vodní pl. rybník 8 15272
vodní pl. tok přirozený 20 39329
vodní pl. tok umělý 3 12075
zast. pl. společný dvůr 2 195
zast. pl. zbořeniště 46 6759
zast. pl. 522 134209
ostat.pl. jiná plocha 174 73550
ostat.pl. manipulační pl. 13 15500
ostat.pl. neplodná půda 76 78836
ostat.pl. ostat.komunikace 370 336027
ostat.pl. pohřeb. 2 2369
ostat.pl. silnice 12 54149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 85039
ostat.pl. zeleň 30 48246
Celkem KN 3468 11315739
Par. DKM 1716 10545576
Par. KMD 1750 769407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 207
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 499
byt.z. byt 22
obč.z. byt 5
Celkem JED 27
LV 623
spoluvlastník 892

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2016
DKM-KPÚ 21.07.2014 1:1000 22.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1840 23.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 17:19

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.