k.ú.: 639991 - Štěpánovice u Rovenska pod Troskami - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577472 - Rovensko pod Troskami NUTS5 CZ0514577472
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 1368296
zahrada 138 92555
ovoc. sad 7 15236
travní p. 237 632908
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz 153 656995
vodní pl. nádrž přírodní 3 1785
vodní pl. nádrž umělá 1 809
vodní pl. tok přirozený 1 101
vodní pl. tok umělý 8 2392
zast. pl. společný dvůr 3 857
zast. pl. zbořeniště 10 1208
zast. pl. 128 40202
ostat.pl. jiná plocha 17 12230
ostat.pl. manipulační pl. 20 53601
ostat.pl. neplodná půda 11 5301
ostat.pl. ostat.komunikace 71 64369
ostat.pl. silnice 29 30559
ostat.pl. zeleň 1 351
Celkem KN 1051 2979788
Par. KMD 1051 2979788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 127
LV 179
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2014
S-SK GS 1:2880 1824 31.10.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 19.09.2020 05:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.