k.ú.: 639931 - Hlušičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570001 - Hlušice NUTS5 CZ0521570001
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 2780806
zahrada 152 92401
ovoc. sad 16 35526
travní p. 81 124173
lesní poz 19 554765
vodní pl. nádrž přírodní 14 21228
vodní pl. rybník 4 31958
vodní pl. tok přirozený 20 4157
vodní pl. tok umělý 39 6350
zast. pl. společný dvůr 11 3832
zast. pl. zbořeniště 8 2791
zast. pl. 174 89989
ostat.pl. jiná plocha 52 40659
ostat.pl. manipulační pl. 15 14279
ostat.pl. ostat.komunikace 70 44306
ostat.pl. silnice 4 44569
ostat.pl. zeleň 5 1192
Celkem KN 1176 3892981
Par. KMD 1176 3892981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 155
LV 286
spoluvlastník 428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 28.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 23:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.