k.ú.: 639923 - Hlušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570001 - Hlušice NUTS5 CZ0521570001
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 895 6063139
zahrada 196 141184
ovoc. sad 11 102281
travní p. 36 73462
lesní poz 28 260254
vodní pl. nádrž přírodní 2 3596
vodní pl. rybník 1 14930
vodní pl. tok přirozený 55 32395
vodní pl. tok umělý 37 13694
zast. pl. společný dvůr 4 3687
zast. pl. zbořeniště 4 1306
zast. pl. 253 143156
ostat.pl. jiná plocha 37 32653
ostat.pl. manipulační pl. 49 67348
ostat.pl. neplodná půda 3 2958
ostat.pl. ostat.komunikace 96 84527
ostat.pl. pohřeb. 1 3242
ostat.pl. silnice 12 80284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 33763
ostat.pl. zeleň 26 72013
Celkem KN 1751 7229872
Par. KMD 1751 7229872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 241
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 446
spoluvlastník 684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.08.2013
S-SK GS 1:2880 1841 22.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.08.2019 16:01

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.