k.ú.: 639702 - Hlubyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564605 - Hlubyně NUTS5 CZ020B564605
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 453 2996594
zahrada 108 65029
travní p. 202 637731
lesní poz 139 1317293
vodní pl. nádrž umělá 5 99467
vodní pl. rybník 2 4783
vodní pl. tok umělý 29 10914
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
vodní pl. zamokřená pl. 9 17383
zast. pl. společný dvůr 3 168
zast. pl. zbořeniště 4 563
zast. pl. 94 45659
ostat.pl. jiná plocha 54 48744
ostat.pl. manipulační pl. 7 2613
ostat.pl. neplodná půda 40 22577
ostat.pl. ostat.komunikace 88 80641
ostat.pl. silnice 2 28332
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 816
ostat.pl. zeleň 21 854
Celkem KN 1264 5380162
Par. DKM 9 36099
Par. KMD 1255 5344063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 91
LV 185
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2007
S-SK GS 1:2880 1830 10.12.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.