k.ú.: 639699 - Kardavec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540242 - Hluboš NUTS5 CZ020B540242
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 436202
zahrada 63 47716
travní p. 91 221620
lesní poz 19 1936809
vodní pl. nádrž umělá 1 672
vodní pl. rybník 1 404
vodní pl. tok přirozený 15 3790
zast. pl. 65 19514
ostat.pl. jiná plocha 10 10677
ostat.pl. neplodná půda 14 7380
ostat.pl. ostat.komunikace 45 73782
Celkem KN 446 2758566
Par. KMD 446 2758566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 63
LV 100
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 18:41

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.