k.ú.: 639681 - Hluboš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540242 - Hluboš NUTS5 CZ020B540242
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 1750553
zahrada 320 248655
ovoc. sad školka 2 940
ovoc. sad 3 14917
travní p. 331 997177
lesní poz 88 5630937
vodní pl. nádrž umělá 6 5600
vodní pl. rybník 3 8601
vodní pl. tok přirozený 37 32039
vodní pl. tok umělý 26 6163
zast. pl. společný dvůr 13 1465
zast. pl. zbořeniště 5 500
zast. pl. 331 122157
ostat.pl. jiná plocha 89 73799
ostat.pl. manipulační pl. 14 70860
ostat.pl. neplodná půda 60 35727
ostat.pl. ostat.komunikace 172 196015
ostat.pl. pohřeb. 1 2884
ostat.pl. silnice 6 68929
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 492
ostat.pl. zeleň 11 46160
Celkem KN 1861 9314570
Par. KMD 1861 9314570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 140
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 50
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 2
Celkem BUD 316
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 14
Celkem JED 30
LV 371
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 28.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 05:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.