k.ú.: 639672 - Hluboké u Kunštátu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581879 - Kunštát NUTS5 CZ0641581879
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 256121
zahrada 95 69607
ovoc. sad 5 13940
travní p. 557 1303981
lesní poz 222 2946827
vodní pl. nádrž přírodní 1 1899
vodní pl. nádrž umělá 1 96
vodní pl. tok přirozený 8 4035
vodní pl. tok umělý 2 155
zast. pl. zbořeniště 1 83
zast. pl. 74 22066
ostat.pl. jiná plocha 13 6580
ostat.pl. manipulační pl. 49 24368
ostat.pl. neplodná půda 213 103017
ostat.pl. ostat.komunikace 153 98274
ostat.pl. silnice 2 5575
Celkem KN 1483 4856624
Par. KMD 1483 4856624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 74
LV 94
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.01.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.09.2020 06:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička