k.ú.: 639648 - Hluboké - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590614 - Hluboké NUTS5 CZ0634590614
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 2440644
zahrada 92 71416
ovoc. sad 1 4202
travní p. 117 229269
lesní poz 29 1184757
vodní pl. nádrž umělá 20 40073
vodní pl. tok přirozený 10 17661
vodní pl. tok umělý 2 2027
zast. pl. 171 82285
ostat.pl. jiná plocha 46 46197
ostat.pl. manipulační pl. 15 10103
ostat.pl. mez, stráň 1 31
ostat.pl. neplodná půda 10 5029
ostat.pl. ostat.komunikace 54 122962
ostat.pl. pohřeb. 1 206
ostat.pl. silnice 24 23696
ostat.pl. zeleň 21 4409
Celkem KN 834 4284967
Par. DKM 834 4284967
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 166
LV 165
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2003
DKM-KPÚ 10.03.2000 1:1000 10.03.2000 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 25.09.2020 04:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička