k.ú.: 639575 - Střítež u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571407 - Hluboká NUTS5 CZ0531571407
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 1021530
zahrada 99 54689
ovoc. sad 7 36948
travní p. 157 381225
lesní poz 210 1978271
vodní pl. nádrž umělá 1 249
vodní pl. tok přirozený 17 17801
vodní pl. tok umělý 6 1115
zast. pl. zbořeniště 2 172
zast. pl. 55 16922
ostat.pl. jiná plocha 9 844
ostat.pl. manipulační pl. 8 2316
ostat.pl. neplodná půda 53 53116
ostat.pl. ostat.komunikace 75 75923
ostat.pl. silnice 3 7549
Celkem KN 836 3648670
Par. KMD 836 3648670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 52
LV 132
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 09:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.