k.ú.: 639559 - Hluboká u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571407 - Hluboká NUTS5 CZ0531571407
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1840084
zahrada 163 98597
ovoc. sad 8 24131
travní p. 87 288396
lesní poz 140 1171935
vodní pl. nádrž umělá 1 2698
vodní pl. zamokřená pl. 1 929
zast. pl. společný dvůr 2 49
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 166 43473
ostat.pl. jiná plocha 36 14578
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 85
ostat.pl. manipulační pl. 21 21112
ostat.pl. neplodná půda 47 15920
ostat.pl. ostat.komunikace 111 129237
ostat.pl. silnice 2 23697
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8372
ostat.pl. zeleň 3 2506
Celkem KN 945 3685918
Par. DKM 307 2220220
Par. KMD 638 1465698
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 63
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 150
LV 178
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 23.09.2020 14:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička