k.ú.: 639559 - Hluboká u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571407 - Hluboká NUTS5 CZ0531571407
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1840084
zahrada 163 99053
ovoc. sad 8 24131
travní p. 87 288640
lesní poz 140 1171935
vodní pl. nádrž umělá 1 2698
vodní pl. zamokřená pl. 1 929
zast. pl. společný dvůr 2 44
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 154 37064
ostat.pl. jiná plocha 37 16560
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 85
ostat.pl. manipulační pl. 18 25355
ostat.pl. neplodná půda 46 15920
ostat.pl. ostat.komunikace 108 128727
ostat.pl. silnice 2 23697
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 8372
ostat.pl. zeleň 3 2506
Celkem KN 927 3685919
Par. DKM 307 2220285
Par. KMD 620 1465634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 63
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 146
LV 176
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.08.2019 07:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.