k.ú.: 639541 - Hluboká u Krucemburku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568945 - Krucemburk NUTS5 CZ0631568945
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1041482
zahrada 94 36535
ovoc. sad 3 4210
travní p. 164 819098
lesní poz 85 687246
vodní pl. nádrž umělá 3 4696
vodní pl. rybník 1 148027
vodní pl. tok přirozený 7 1467
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 11 1252
zast. pl. 110 33788
ostat.pl. jiná plocha 22 11749
ostat.pl. manipulační pl. 18 62955
ostat.pl. neplodná půda 25 13491
ostat.pl. ostat.komunikace 80 53682
ostat.pl. silnice 6 19644
ostat.pl. zeleň 2 4277
Celkem KN 715 2943624
Par. KMD 715 2943624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 97
LV 127
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2017
S-SK GS 1:2880 1838 11.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 10:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.