k.ú.: 639419 - Hlinsko pod Hostýnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588393 - Bystřice pod Hostýnem NUTS5 CZ0721588393
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 797 2153888
zahrada 206 99682
ovoc. sad 11 50211
travní p. 57 112419
lesní poz 45 404589
vodní pl. tok přirozený 25 7992
vodní pl. tok umělý 10 2995
vodní pl. zamokřená pl. 7 8676
zast. pl. zbořeniště 13 1312
zast. pl. 170 48831
ostat.pl. dráha 4 18674
ostat.pl. jiná plocha 91 27110
ostat.pl. manipulační pl. 50 45278
ostat.pl. neplodná půda 41 13650
ostat.pl. ostat.komunikace 128 94617
ostat.pl. silnice 13 31542
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9956
ostat.pl. zeleň 1 96
Celkem KN 1670 3131518
Par. KMD 1670 3131518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 162
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 299
spoluvlastník 569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.08.2016
KM-D 1:2000 10.05.2000 25.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 10.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 15.07.2020 05:18

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.