k.ú.: 639401 - Hlinsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569267 - Hlinsko NUTS5 CZ0714569267
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 1753484
zahrada 189 128819
ovoc. sad 24 70766
travní p. 65 223365
lesní poz les(ne hospodář) 5 23963
lesní poz 95 2204129
vodní pl. tok přirozený 96 14832
zast. pl. společný dvůr 1 241
zast. pl. zbořeniště 8 1319
zast. pl. 120 41627
ostat.pl. jiná plocha 45 343278
ostat.pl. manipulační pl. 6 4458
ostat.pl. neplodná půda 14 80605
ostat.pl. ostat.komunikace 104 71149
ostat.pl. pohřeb. 2 1880
ostat.pl. silnice 7 50352
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 867
Celkem KN 1159 5015134
Par. KMD 1159 5015134
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 119
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 194
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2017
KM-D 1:2000 01.07.2000 26.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.09.2020 05:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.