k.ú.: 639397 - Srní u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 891194
zahrada 97 39477
ovoc. sad 1 3184
travní p. 88 436265
lesní poz 49 1151904
vodní pl. nádrž umělá 5 31913
vodní pl. tok přirozený 9 5966
zast. pl. společný dvůr 1 140
zast. pl. zbořeniště 5 1955
zast. pl. 160 45634
ostat.pl. jiná plocha 90 77505
ostat.pl. manipulační pl. 13 19971
ostat.pl. neplodná půda 10 12295
ostat.pl. ostat.komunikace 32 62762
ostat.pl. silnice 12 41143
ostat.pl. zeleň 1 323
Celkem KN 680 2821631
Par. DKM 680 2821631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 149
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 188
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.1999
THM-V 1:2000 31.12.1977 05.06.1999
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 10:11

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.