k.ú.: 639303 - Hlinsko v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1327 4732290
zahrada 1299 532243
ovoc. sad 32 52187
travní p. 1046 2084453
lesní poz 168 1452633
vodní pl. nádrž umělá 14 18721
vodní pl. rybník 25 90801
vodní pl. tok přirozený 89 94199
vodní pl. tok umělý 2 114
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
zast. pl. společný dvůr 80 8227
zast. pl. zbořeniště 50 8570
zast. pl. 3363 711694
ostat.pl. dobývací prost. 50 153291
ostat.pl. dráha 12 158345
ostat.pl. jiná plocha 779 332500
ostat.pl. manipulační pl. 514 680660
ostat.pl. neplodná půda 161 142490
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2812
ostat.pl. ostat.komunikace 701 492575
ostat.pl. pohřeb. 6 27586
ostat.pl. silnice 52 172159
ostat.pl. skládka 2 59590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 76193
ostat.pl. zeleň 109 189756
Celkem KN 9901 12274095
Par. DKM 9891 12272479
Par. KMD 10 1616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 328
č.p. byt.dům 99
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 58
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 44
č.p. obč.vyb. 22
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 1049
č.p. rod.rekr 3
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 24
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 600
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 195
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 339
bez čp/če jiná st. 215
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 32
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 4
Celkem BUD 3219
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 1954
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 24
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2002
LV 4939
spoluvlastník 8082

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.01.2001
THM-V 1:2000 31.12.1977 30.01.2001
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 02:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.