k.ú.: 639290 - Hlinné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 2614571
zahrada 110 48059
ovoc. sad 1 5455
travní p. 214 842671
lesní poz ostat.komunikace 2 2169
lesní poz 141 1032280
vodní pl. nádrž umělá 6 19157
vodní pl. rybník 8 14656
vodní pl. tok přirozený 4 3246
vodní pl. tok umělý 1 90
vodní pl. zamokřená pl. 1 103
zast. pl. společný dvůr 5 1759
zast. pl. zbořeniště 4 542
zast. pl. 99 42228
ostat.pl. jiná plocha 88 61874
ostat.pl. manipulační pl. 33 20687
ostat.pl. neplodná půda 17 7415
ostat.pl. ostat.komunikace 120 41056
ostat.pl. silnice 69 73838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4679
ostat.pl. zeleň 1 283
Celkem KN 1181 4836818
Par. DKM 1181 4836818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 95
LV 136
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.08.1998
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.08.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 25.05.2019 09:29

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.