k.ú.: 639222 - Týnec u Hliněného Újezdu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556629 - Malý Bor NUTS5 CZ0322556629
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 364 2039533
zahrada 53 46058
travní p. 135 693160
lesní poz les s budovou 4 2761
lesní poz 25 785495
vodní pl. rybník 4 33740
vodní pl. tok přirozený 7 41432
vodní pl. tok umělý 21 4094
vodní pl. zamokřená pl. 1 1789
zast. pl. společný dvůr 1 413
zast. pl. 91 39236
ostat.pl. jiná plocha 33 38524
ostat.pl. manipulační pl. 10 23679
ostat.pl. neplodná půda 29 25612
ostat.pl. ostat.komunikace 62 74743
ostat.pl. silnice 2 23551
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 59
ostat.pl. zeleň 7 14506
Celkem KN 850 3888385
Par. KMD 850 3888385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 57
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 89
LV 148
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2011
S-SK GS 1:2880 1837 21.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 15:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.