k.ú.: 639214 - Malé Hydčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556629 - Malý Bor NUTS5 CZ0322556629
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 618207
zahrada 10 11725
travní p. 2 9729
lesní poz 30 123850
vodní pl. rybník 1 1029
vodní pl. tok přirozený 11 51453
vodní pl. tok umělý 7 2809
zast. pl. zbořeniště 1 264
zast. pl. 19 8597
ostat.pl. jiná plocha 19 21689
ostat.pl. neplodná půda 36 33719
ostat.pl. ostat.komunikace 7 5027
ostat.pl. silnice 4 27642
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16735
Celkem KN 242 932475
Par. KMD 242 932475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 19
LV 24
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 18.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.08.2019 13:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.