k.ú.: 639206 - Hliněný Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556629 - Malý Bor NUTS5 CZ0322556629
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 1449317
zahrada 48 33529
travní p. 48 142422
lesní poz 70 356847
vodní pl. nádrž umělá 4 3485
vodní pl. tok umělý 9 3483
zast. pl. společný dvůr 2 441
zast. pl. 51 23903
ostat.pl. jiná plocha 18 6614
ostat.pl. manipulační pl. 16 22396
ostat.pl. neplodná půda 53 28706
ostat.pl. ostat.komunikace 35 22206
ostat.pl. pohřeb. 1 18
ostat.pl. silnice 2 13351
Celkem KN 670 2106718
Par. KMD 670 2106718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 51
LV 72
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.07.2011
S-SK GS 1:2880 1837 21.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 11:17

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.