k.ú.: 639176 - Mokřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 339932
travní p. mez, stráň 1 1110
travní p. 65 1061362
lesní poz 114 1832855
vodní pl. tok přirozený 6 1529
zast. pl. zbořeniště 7 2883
zast. pl. 12 5885
ostat.pl. jiná plocha 14 14768
ostat.pl. neplodná půda 39 34028
ostat.pl. ostat.komunikace 35 48494
Celkem KN 307 3342846
Par. KMD 307 3342846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 12
LV 27
spoluvlastník 34

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1824 27.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 04.06.2020 01:13

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.