k.ú.: 639176 - Mokřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 339932
travní p. mez, stráň 1 1110
travní p. 65 1085672
lesní poz 112 1808545
vodní pl. tok přirozený 5 1529
zast. pl. zbořeniště 8 3117
zast. pl. 11 5651
ostat.pl. jiná plocha 14 14768
ostat.pl. neplodná půda 39 34028
ostat.pl. ostat.komunikace 35 48494
Celkem KN 304 3342846
Par. KMD 304 3342846
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 26
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1824 27.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.07.2019 05:49

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.