k.ú.: 639168 - Zvíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 68944
zahrada 6 6133
ovoc. sad 3 6676
travní p. 67 711027
lesní poz 52 511228
vodní pl. nádrž umělá 1 97
vodní pl. tok přirozený 3 3235
zast. pl. zbořeniště 1 54
zast. pl. 7 6115
ostat.pl. jiná plocha 3 10376
ostat.pl. manipulační pl. 1 209
ostat.pl. neplodná půda 28 18107
ostat.pl. ostat.komunikace 19 27228
ostat.pl. zeleň 1 14
Celkem KN 195 1369443
Par. KMD 195 1369443
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 7
LV 9
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 22.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 23:30

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.