k.ú.: 639125 - Přestanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 584883
zahrada 45 30311
ovoc. sad 2 2833
travní p. 174 448094
lesní poz 19 484056
vodní pl. nádrž umělá 1 331
vodní pl. rybník 1 11614
vodní pl. tok umělý 50 7833
zast. pl. společný dvůr 10 3167
zast. pl. zbořeniště 1 1502
zast. pl. 36 11493
ostat.pl. jiná plocha 26 5762
ostat.pl. manipulační pl. 13 9144
ostat.pl. neplodná půda 41 19807
ostat.pl. ostat.komunikace 26 25255
ostat.pl. silnice 1 14253
ostat.pl. zeleň 5 406
Celkem KN 586 1660744
Par. KMD 586 1660744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 34
LV 77
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.06.2011
S-SK GS 1:2880 1837 09.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.08.2019 13:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.