k.ú.: 639109 - Pích - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 76230
zahrada 55 45396
travní p. 259 1092713
lesní poz 40 715759
vodní pl. nádrž přírodní 1 1978
vodní pl. nádrž umělá 1 140
vodní pl. tok přirozený 1 108
vodní pl. tok umělý 15 3540
vodní pl. zamokřená pl. 1 2373
zast. pl. společný dvůr 2 112
zast. pl. zbořeniště 3 788
zast. pl. 58 22286
ostat.pl. jiná plocha 14 1355
ostat.pl. manipulační pl. 6 9645
ostat.pl. neplodná půda 64 35684
ostat.pl. ostat.komunikace 43 40036
ostat.pl. silnice 1 10374
ostat.pl. zeleň 5 415
Celkem KN 583 2058932
Par. KMD 583 2058932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. víceúčel 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 52
LV 77
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.01.2011
S-SK GS 1:2880 1837 07.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 01:22

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.