k.ú.: 639061 - Častonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 368774
zahrada 8 2709
ovoc. sad 1 3010
travní p. 53 360719
lesní poz 38 436647
vodní pl. nádrž umělá 1 72
vodní pl. tok přirozený 1 544
zast. pl. zbořeniště 2 1510
zast. pl. 20 6239
ostat.pl. manipulační pl. 4 674
ostat.pl. neplodná půda 32 9062
ostat.pl. ostat.komunikace 122 66715
Celkem KN 329 1256675
Par. KMD 329 1256675
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 19
LV 25
spoluvlastník 34

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 21.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 11:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.