k.ú.: 638960 - Hlavenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 565989 - Hlavenec NUTS5 CZ0209565989
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21031 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 2753221
zahrada 157 133727
ovoc. sad 6 29523
travní p. 3 834
lesní poz ostat.komunikace 1 14536
lesní poz 46 10943111
vodní pl. nádrž umělá 4 3572
vodní pl. tok přirozený 34 36177
zast. pl. společný dvůr 1 1431
zast. pl. zbořeniště 1 261
zast. pl. 312 223464
ostat.pl. jiná plocha 48 47228
ostat.pl. manipulační pl. 21 57685
ostat.pl. neplodná půda 11 57960
ostat.pl. ostat.komunikace 61 283286
ostat.pl. silnice 6 51569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4146
ostat.pl. zeleň 11 75265
Celkem KN 988 14716996
Par. KMD 988 14716996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 154
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 309
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 271
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2012
S-SK GS 1:2880 1842 29.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 26.09.2020 00:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička