k.ú.: 638935 - Hlavatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552321 - Hlavatce NUTS5 CZ0317552321
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 890 4353546
zahrada 185 165068
travní p. 300 721632
lesní poz les s budovou 2 47
lesní poz 198 1819281
vodní pl. nádrž přírodní 1 2752
vodní pl. nádrž umělá 3 1827
vodní pl. rybník 22 43498
vodní pl. tok přirozený 1 7
vodní pl. tok umělý 136 24015
vodní pl. zamokřená pl. 38 43643
zast. pl. společný dvůr 3 285
zast. pl. zbořeniště 3 776
zast. pl. 214 96081
ostat.pl. jiná plocha 114 53027
ostat.pl. manipulační pl. 89 60770
ostat.pl. neplodná půda 50 35838
ostat.pl. ostat.komunikace 179 122322
ostat.pl. pohřeb. 3 5861
ostat.pl. silnice 15 42599
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 23865
Celkem KN 2493 7616740
Par. KMD 2493 7616740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 276
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1828 31.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 16:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička