k.ú.: 638731 - Heřmanův Městec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571385 - Heřmanův Městec NUTS5 CZ0531571385
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1186 5194942
zahrada skleník-pařeniš. 1 897
zahrada 1542 818191
ovoc. sad 55 271626
travní p. 459 1054387
lesní poz 74 2228538
vodní pl. nádrž přírodní 1 8806
vodní pl. nádrž umělá 3 6883
vodní pl. rybník 8 64603
vodní pl. tok přirozený 61 36696
zast. pl. společný dvůr 15 5098
zast. pl. zbořeniště 2 739
zast. pl. 2099 460966
ostat.pl. dobývací prost. 20 34944
ostat.pl. dráha 17 89544
ostat.pl. jiná plocha 317 137903
ostat.pl. manipulační pl. 88 133890
ostat.pl. neplodná půda 163 168769
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 892
ostat.pl. ostat.komunikace 486 395005
ostat.pl. pohřeb. 3 20069
ostat.pl. silnice 67 197696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 55765
ostat.pl. zeleň 65 640873
Celkem KN 6750 12027722
Par. DKM 6750 12027722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 254
č.p. byt.dům 43
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 19
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 658
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 18
č.e. rod.rekr 330
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 44
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 365
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 2032
byt.z. byt 650
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 658
LV 2734
spoluvlastník 4702

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2007
THM-V 1:2000 01.07.1980 13.08.2007
FÚO 1:2000 01.07.1980 13.08.2007
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 05:29

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.