k.ú.: 638684 - Dolní Sekyřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558869 - Heřmanova Huť NUTS5 CZ0325558869
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 1547016
zahrada 184 121404
travní p. 28 106626
lesní poz 1 39837
vodní pl. nádrž umělá 2 4138
vodní pl. tok přirozený 10 15662
vodní pl. tok umělý 15 16619
zast. pl. zbořeniště 1 319
zast. pl. 164 58609
ostat.pl. dráha 3 22577
ostat.pl. jiná plocha 38 44031
ostat.pl. manipulační pl. 33 52609
ostat.pl. neplodná půda 2 2886
ostat.pl. ostat.komunikace 58 69260
ostat.pl. silnice 3 29418
ostat.pl. zeleň 27 110316
Celkem KN 650 2241327
Par. DKM 650 2241327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 97
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 163
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 217
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2022
DKM-KPÚ 1:1000 09.04.2014
THM-V 1:2000 01.07.1977 29.07.2022
S-SK GS 1838 30.06.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 08.08.2022 23:44

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.