k.ú.: 638684 - Dolní Sekyřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558869 - Heřmanova Huť NUTS5 CZ0325558869
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32082 - Nýřany

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1557047
zahrada 160 91122
travní p. 36 112989
lesní poz 1 39837
vodní pl. nádrž umělá 2 4254
vodní pl. tok přirozený 10 15662
vodní pl. tok umělý 15 16619
zast. pl. společný dvůr 5 1311
zast. pl. zbořeniště 20 7171
zast. pl. 170 53759
ostat.pl. dráha 5 24698
ostat.pl. jiná plocha 31 41574
ostat.pl. manipulační pl. 31 53751
ostat.pl. neplodná půda 2 2886
ostat.pl. ostat.komunikace 53 73407
ostat.pl. silnice 3 29402
ostat.pl. zeleň 22 106606
Celkem KN 658 2232095
EN 5 1844
PK 6 1171
GP 1 427
Celkem ZE 12 3442
Par. DKM 246 2027570
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 94
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 152
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 210
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.04.2014
THM-V 1:2000 01.07.1977
S-SK GS 1838 30.06.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 25.09.2020 04:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička