k.ú.: 638668 - Heřmanov u Křižanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595608 - Heřmanov NUTS5 CZ0635595608
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 560 2997275
zahrada 106 59591
ovoc. sad 4 6216
travní p. 163 311766
lesní poz les s budovou 10 343
lesní poz 172 1465102
vodní pl. nádrž umělá 2 3240
vodní pl. rybník 6 31122
vodní pl. tok umělý 18 4610
zast. pl. zbořeniště 3 1276
zast. pl. 181 60976
ostat.pl. jiná plocha 80 53629
ostat.pl. manipulační pl. 32 25622
ostat.pl. neplodná půda 280 207620
ostat.pl. ostat.komunikace 88 72553
ostat.pl. pohřeb. 1 1892
ostat.pl. silnice 33 82388
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1073
ostat.pl. zeleň 32 3156
Celkem KN 1772 5389450
Par. KMD 1772 5389450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 64
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.used 21
č.e. rod.rekr 53
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 185
LV 213
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 26.08.2019 07:26

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.