k.ú.: 638650 - Heřmanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562483 - Heřmanov NUTS5 CZ0421562483
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 855661
zahrada 229 128256
ovoc. sad 4 50983
travní p. 423 3519700
lesní poz 186 2024589
vodní pl. tok přirozený 31 23634
vodní pl. zamokřená pl. 2 1582
zast. pl. zbořeniště 66 14517
zast. pl. 149 44485
ostat.pl. jiná plocha 72 265406
ostat.pl. manipulační pl. 9 4468
ostat.pl. neplodná půda 358 442524
ostat.pl. ostat.komunikace 144 155616
ostat.pl. pohřeb. 1 2038
ostat.pl. silnice 12 27394
Celkem KN 1760 7560853
Par. KMD 1760 7560853
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 147
LV 170
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 26.11.2013 1:1000 26.11.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1843 25.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.08.2019 09:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.