k.ú.: 638641 - Fojtovice u Heřmanova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562483 - Heřmanov NUTS5 CZ0421562483
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 1860795
zahrada 214 113526
travní p. 210 1878159
lesní poz 136 937899
vodní pl. nádrž umělá 1 9130
vodní pl. tok přirozený 8 9110
zast. pl. zbořeniště 85 28837
zast. pl. 83 24009
ostat.pl. jiná plocha 73 168824
ostat.pl. manipulační pl. 3 411
ostat.pl. neplodná půda 369 396499
ostat.pl. ostat.komunikace 145 133682
ostat.pl. pohřeb. 1 1294
ostat.pl. silnice 3 20625
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8479
Celkem KN 1403 5591279
Par. KMD 1403 5591279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 83
LV 129
spoluvlastník 180

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 25.11.2013 1:1000 25.11.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1843 24.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.08.2019 21:23

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.